DMT/P


Czym jest Psychoterapia Tańcem i Ruchem?
 (Używamy także oryginalnej, powszechnie stosowanej nazwy DMT-Dance Movement Therapy)
Metoda ta jest psychoterapeutycznym wykorzystaniem ruchu i tańca. Klient uczestniczy w kreatywnym procesie prowadzącym do poznawczej, emocjonalnej, fizycznej i społecznej integracji. Psychoterapia tańcem i ruchem opiera się na założeniu, że w ciele człowieka zawarta jest jego cała historia, osobowość i stan emocjonalny i przez ciało może się zmienić, uzdrowić.  Metoda ta jest wykorzystywana z sukcesem zarówno w pracy z osobami cierpiącymi na różnego rodzaju zaburzenia, jak również w pracy z ludźmi zdrowymi, którzy chcą rozwijać i coraz pełniej wyrażać siebie.
 
Na czym bazuje Psychoterapia Tańcem i Ruchem?  
Psychoterapia Tańcem i Ruchem jako osobna profesja powstała około 1940 roku na terenie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Należy do nurtu terapii poprzez sztukę. Obejmuje teorię, metody i wiedzę o jednostce, grupie oraz prace w obszarach komunikacji niewerbalnej, psychologii rozwojowej i analizy ruchu
 
Co umożliwia Psychoterapia Tańcem i Ruchem?
Ruch pomaga przygotować się do werbalnej komunikacji trudnych emocji, jak również zrozumieć nieświadome uczucia, które były wyparte, ale wciąż istnieją w ciele. Ruchu pomaga zintegrować stany emocjonalne, pobudza wyobraźnię i daje możliwość tworzenia i przeżywania nowych doświadczeń. Poznanie ciała i otworzenie się na to, co dzięki niemu się odczuwa, może być sposobem na poznanie różnych aspektów samego siebie. Może również zwiększyć dostęp do pełniejszego odczuwania, wyrażania emocji i wykorzystania swoich możliwości. Poprzez ruch stopniowo zaczynają się zmieniać emocje, pojawiają nowe doświadczenia, które przenoszą się z płaszczyzny ciała na emocje i relacje.
 
W jakich sytuacjach może być pomocna Psychoterapia Tańcem i Ruchem?
Wtedy gdy ktoś:
·        zwykle unika wyrażania uczuć albo wyraża swe emocje używając nieadekwatnych słów
·        doświadcza uczuć w sposób tak przytłaczający, że wyrażanie ich słowami staje się niemożliwe
·        problemy swe odzwierciedla w sylwetce ciała, w trudnościach w poruszaniu się
·        doświadcza stałych napięć czy zablokowania pewnych części ciała
·        ma kłopoty związane z zaburzonym obrazem własnego ciała
·        doświadcza niemożności bliskości, kontaktów fizycznych czy zaufania
·        doświadcza trudności emocjonalnych, wewnętrznych konfliktów czy dużego stresu
·        chce poprawić osobiste umiejętności w porozumiewaniu się,
 
W jakich zaburzeniach, chorobach korzysta się z Psychoterapii Tańcem i Ruchem?
Metodą psychoterapii tańcem i ruchem pracuje się zarówno z dziećmi, dorosłymi i osobami starszymi.
Grupowo i indywidualnie. Skorzystać mogą m.in. osoby, które cierpią na:
·        nadpobudliwość psychoruchowa
·        autyzm
·        zaburzenia lękowe i depresyjne
·        nerwice
·        zaburzenia jedzenia ( anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się)
·        zaburzenia osobowości
·        choroby psychiczne (schizofrenia, mania, depresja)
·        uzależnienia
·        SM, choroba Parkinsona, choroba Alzhaimera
·        choroby onkologiczne
·        epilepsję
·        upośledzenie lekkieprzechodzą w życiu kryzys, są w żałobie
 
Jak wygląda sesja Psychoterapii Tańcem i Ruchem?
Sesja ma przebieg podobny do werbalnej sesji psychoterapeutycznej z tą różnicą, że podczas sesji posługujemy się przede wszystkim językiem ciała.
Zazwyczaj sesja zaczyna się fizyczną rozgrzewką, podczas której pojawiają się tematy do dalszej pracy. Pracuje się z nimi poprzez różne doświadczenia ruchowe proponowane przez terapeutę (samodzielne, w parach, w grupie). Można pracować z muzyką lub w ciszy, która pozwala na odnalezienie własnego rytmu. Podczas sesji jest również miejsce na komunikację słowną. Po doświadczeniu ruchowym terapeuta zaprasza do refleksji na temat siebie, tego co się wydarzyło podczas ruchu i zastanowienia się, jak można przełożyć je na codzienne życie.
Cała sesja jest podsumowywana w ruchu lub werbalnie.
 
Jakie techniki stosuje się na sesjach Psychoterapii Tańcem i Ruchem?
Terapeuta tańcem i ruchem może czerpać inspiracje z różnych technik ruchu i tańca. Są to:
·        improwizacje
·        ruch autentyczny
·        Body mind centering
·        wizualizacja w ruchu
·        prace z rozwojowymi wzorcami ruchowymi
·        doświadczenie różnych jakości ruchu
·        tańce w kręgu
 
Podczas psychoterapii nie ma nauki sekwencji tanecznych. Stąd wcześniejsze doświadczenie taneczne nie jest potrzebne. Ważne jest wsłuchanie się we własne ciało i pozwolenie mu na ruch, który będzie prawdziwy, a nie ładny.
 
Powyższy materiał został zaczerpnięty z:
http://www.stowarzyszeniedmt.pl/content/blogcategory/5/13/