LECZENIE NERWIC, DEPRESJI, ZABURZEŃ LĘKOWYCH I OSOBOWOŚCI: cele psychoterapii