Psychoterapia


Psychoterapia – wiadomości wstępne
Psychoterapia indywidualna w Gabinetach Terapii i Rozwoju prowadzona jest w formie sesji (spotkań z psychoterapeutą), które mają:
  • stały termin (godzina, dzień tygodnia),
  • stałą umówioną częstotliwość (raz lub dwa razy w tygodniu),
  • prowadzone są przez tego samego terapeutę
     Psychoterapia długoterminowa ma na celu wnikliwe poznanie, przeanalizowanie i zrozumienie swoich uczuć, relacji, lęków, historii życia. Przy pomocy psychoterapeuty możemy przybliżyć się w rozumieniu i prawdziwym przeżyciu trudnych emocji, wypowiedzeniu zepchniętych myśli, dręczących obaw. Długoterminowa praca pozwala na wypracowanie pozytywnej zmiany w funkcjonowaniu w życiu i lepsze samopoczucie. Brak ustalonego terminu zakończenia takiej terapii oznacza, że trwa ona aż obie strony uznają (terapeuta i pacjent), że przewidziane cele pracy zostały osiągnięte. (Proces może trwać kilka lat).
     
     Psychoterapia krótkoterminowa dedykowana jest osobom, które znalazły się  w konkretnej trudnej sytuacji życiowej (np. żałoba, utrata bliskiej osoby, choroba lub inna ważna zmiana życiowa). Terapia składa się z określonej na konsultacjach liczby spotkań (od kilku do kilkudziesięciu – trwa więc trzy, cztery miesiące) i ma z góry ustalony termin zakończenia.
 
     Psychoterapia par to praca nad obszarami kryzysowymi między dwojgiem ludzi. Pomoc terapeutyczna polega na przepracowaniu napięć między uczestnikami, wypracowaniu modelu porozumienia, wybaczeniu, wyrażeniu emocji.
 
     Psychoterapia grupowa dla dorosłych i młodzieży.
Psychoterapia dzieci i młodzieży w ośrodku junior
Rozpoczęcie psychoterapii zarówno krótko jak i długoterminowej poprzedzone jest zawsze konsultacjami (1 – 3 spotkania), na których dokonane jest omówienie głównych obszarów problemowych, podjęcie decyzji o sposobie pracy i ustalenie zasad współpracy.
Indywidualna sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut, terapia par 80 minut.  Koszt sesji jest ustalony z góry przez terapeutę i może ulegać zmianie nie częściej niż raz w roku.