Terapia Grupowa

          Psychoterapia grupowa w dużej mierze oparta jest na dynamice relacji interpersonalnych. Ten rodzaj pracy umożliwia uczestnikom nie tylko obserwację i refleksję nad sobą, lepsze także rozumienie innych. Pozwala odkryć w działaniu własne, wypracowane sposoby i schematy wchodzenia i budowania relacji z innymi. Uczestnicy mogą w ten sposób lepiej rozumieć trudności jakich doświadczają w aktualnych relacjach z innymi i w bezpiecznych warunkach grupy próbować, korygować nieadaptacyjne zachowania i uczyć się nowych, bardziej pożądanych.          
 
Dla kogo grupa?
          Odpowiedź na to pytanie zależy od charakteru i ukierunkowania grupy (np. czy grupa jest terapeutyczna, wspierająca, czy warsztatowa lub szkoleniowa). Generalnie można powiedzieć, że grupa jest dla tych wszystkich, którzy pragną własnego rozwoju, pogłębienia wglądu w siebie, lepszego funkcjonowania na co dzień w życiu osobistym, zawodowym oraz w relacjach z bliskimi.
Grupy mogą być pomocne zwłaszcza osobom przeżywającym kryzysy, trudności w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi oraz z relacjami. Także osobom cierpiącymi na nerwice, depresje, choroby psychosomatyczne oraz tym, którzy chcą zrozumieć i poprawić styl swojego funkcjonowania. 
          Grupa terapeutyczna może mieć charakter otwarty, to znaczy, że w trakcie trwania grupy mogą dołączać lub rezygnować inne osoby. Jest to forma pracy adresowana dla osób doświadczających cierpienia i trudności w relacjach z innymi, które mają  kłopoty z nawiązywaniem kontaktu, czują się uzależnione emocjonalnie, są uwikłane w niechciane relacje, mają trudność w rozpoznawaniu i wyrażaniu własnych potrzeb i uczuć.
Grupa o charakterze zamkniętym zakłada, że podczas jej trwania nie będą dołączać nowe osoby. Jest to forma pracy dla osób doświadczających szerokiego wachlarza trudności w budowaniu i utrzymaniu relacji.
Grupy mogą mieć także charakter mieszany.  
 
Jaki cel?
          Ogólnie można wskazać na wzrost świadomości siebie, swoich mocnych i słabych stron. Uczestnictwo w grupie powinno zaowocować efektywniejszą oceną ograniczeń i kierowanymi wartościami. Grupa Terapeutyczna może być motorem wspomagającym wprowadzanie oczekiwanych zmian we własnym życiu.