TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

Terapia par w GTiRSO: 
  •   czas trwania: 80 min;
  •   częstotliwość: co 1 lub co 2 tygodnie;
  •   długość: kilka miesięcy (ok. 12-15 sesji);
  •   koszt: 180 zł za sesję
 
Kiedy warto wybrać się na konsultacje dla par?
          Przede wszystkim gdy w swoim związku odczuwają Państwo trudności związane z różnego rodzajami zakłóceniami wzajemnych relacji. Przykładem może być:
·        brak lub zbyt sztywne granice, co skutkuje zależnością i trudnościami w zachowaniu autonomii lub brakiem poczucia więzi
·        celowe lub nieświadome manipulowanie drugą stroną oraz frustracja potrzeb i oczekiwań w związku
·        obarczanie odpowiedzialnością za własne błędy, myśli czy uczucia partnera/kę,
·        oziębłość seksualna,
·        separacja i rozpad małżeństwa. 

Jaki cel ma mieć terapia?
         Podstawowym celem i pierwszym krokiem terapii par jest pomoc w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących podłoże zaistniałego kryzysu  w relacji. Tak postawiony krok umożliwia zrobienie drugiego kroku, czyli rozpoczęcia dzielenia się zdobytą wiedzą o sobie z drugą osobą w związku. Innymi słowy, parom w kryzysie terapeuci pomagają pogłębić wgląd, zrozumieć sytuację i przezwyciężyć kryzys.
Celem terapii może być także wsparcie we wspólnym rodzicielstwie.
 
Czas trwania terapii par?
          Zmiana ugruntowanych mechanizmów psychologicznych wymaga czasu, zazwyczaj jest to okres od kilku do kilkunastu miesięcy. Terapia par rozpoczyna się od wspólnych konsultacji (od 1 do 3), podczas których terapeuta wraz z partnerami/współmałżonkami omawia potencjalne cele terapii, motywację do zmian, potrzeby partnerów oraz ewentualne trudności.
Po konsultacjach zostaje zaproponowana jedna z trzech form wsparcia:
1.       Terapia pary prowadzona przez psychoterapeutę
2.      Terapia pary dwuetapowa, rozpoczynająca się krótkoterminową indywidualną terapią partnerów, po czym para ma  możliwość  podjęcia wspólnej pracy z terapeutami
3.      Terapia indywidualna długoterminowa partnerów
 
Są jakieś przeciwwskazania?
          Przeciwwskazaniem do podjęcia terapii jest niedostateczna motywacja do zmiany własnych zachowań, nieakceptowalne jest stosowanie przemocy. Przeciwwskazaniem jest także podtrzymywane zaangażowanie partnerów w inne związki.