Zaburzenia Lękowe


Zaburzenia lękowe:
1. Fobie
Polegają na pojawianiu się intensywnego lęku w określonych sytuacjach lub podczas kontaktu z określonymi przedmiotami, gdzie konsekwencją jest dążenie chorego do unikania kontaktu z tego typu bodźcami. Reakcja lękowa jest poza świadomą kontrolą osoby, powoduje jej cierpienia lub zaburza codzienne życie chorego. Objawy nie ustępują pod wpływem racjonalnych argumentów.
Fobie mogą dotyczyć różnorakich przedmiotów i sytuacji (lęk przed przestrzenią, wysokością, konkretnymi zwierzętami, przed szkołą (fobia szkolna), przed innymi ludźmi (fobia społeczna) itp.).

2. Zespół lęku napadowego (napady paniki)
Napady paniki polegają na przeżywaniu niespodziewanych napadów silnego lęku. Napady charakteryzują się nagłym początkiem oraz brakiem czynnika wyzwalającego.

Objawy: napad paniki ma nagły początek z towarzyszącym poczuciem zagrożenia, przyspieszoną akcją serca, może pojawić się poczucie duszenia się, uderzenia gorąca lub zimna, pocenie się, drżenie, zawroty głowy i mdłości. Intensywne napady mogą wywoływać strach przed utratą kontroli nad zachowaniem, utratę poczucia rzeczywistości – derealizację,  drętwienie kończyn, ucisk w klatce piersiowej, obawy przed wrażeniem nadchodzącej śmierci.
 
Napadom paniki może towarzyszyć agorafobia (obawa przed przebywaniem na otwartej przestrzeni, samemu poza domem, w tłumie, w autobusie, w pociągu).

3. Agorafobia (bez zaburzenia panicznego).

Przykładem zaburzenia może być lęk przed wyjściem z domu, przebywaniem wśród innych ludzi np. po przeżytym ataku serca.

4. Zespół lęku uogólnionego.

Ludzie mogą przeżywać pewne specyficzne uczucie związane z niepokojem, strachem, uczucie któremu trudno przyporządkować konkretną sytuację czy wydarzenie – tym uczuciem jest lęk. W patologicznej postaci lęk może mieć charakter przewlekły i uogólniony. Osoby cierpiące na lęk uogólniony przeżywają stale obawy dotyczące trudności życia codziennego, którym towarzyszy silne napięcie.

5. Zespół natręctw (zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne).
Polega na potrzebie ciągłego powtarzania myśli (obsesje) lub zachowań (kompulsje).

6. Zespół stresu pourazowego (PTSD)
PTSD objawia się jako zespół specyficznych symptomów, które mogą pojawić się po przeżyciu traumatycznego zdarzenia.
Z traumatycznymi zdarzeniami związane są sytuacje z zagrożeniem zdrowia lub życia (np. przemoc fizyczna i seksualna, klęski żywiołowe, katastrofy, nagła i niespodziewana śmierć bliskiej osoby z przyczyn naturalnych, diagnoza choroby zagrażającej życiu). Jeśli po przeżyciu sytuacji towarzyszy uraz, może wywoływać reakcję intensywnego strachu, poczucia bezradności. Nie trzeba uczestniczyć w samej sytuacji (doświadczyć urazu bezpośrednio), aby zacząć cierpieć na PTSD, czasem wystarczy być tylko świadkiem danego zdarzenia.

 
Leczenie zaburzeń lękowych 
W leczeniu zaburzeń lękowych stosuje się dwie metody farmakoterapia i psychoterapia. To czy osoba zachoruje na daną postać zaburzeń lękowych zależy od wielu czynników, podobnie jak to czy w procesie leczenia potrzebuje mieć wsparcie lekami czy wystarczy sama psychoterapia.